top of page
Wave

Agenda

09:15 - 09:30

Chuẩn bị chương trình

09:45 - 10:30

Giới thiệu sản phẩm

Aruba Instant On

11:00 - 11:30

Hỏi đáp về sản phẩm

09:30 - 09:45

Giới thiệu chương trình & thành phần tham dự

10:30 - 11:00

Hướng dẫn cấu hình

chia sẻ Case study đã thực hiện

11:30

Vòng quay may mắn &

kết thúc chương trình

agenda
Sign me up!

Đăng ký tham dự

Cảm ơn bạn đã đăng ký tham dự! Hẹn gặp lại tại webinar!

bottom of page