top of page

GIỚI THIỆU

Năm 2023, người FTI đã nỗ lực để tạo ra những thành tựu nhất định trong kinh doanh, ghi dấu 15+ năm hành trình và phát triển của FTI.

Cùng với nhau, chúng ta có thể đạt được nhiều thành công hơn những gì chúng ta có thể hình dung. Với chủ đề "1000 People - 1 Dream - 1000 Billion", Hội nghị chiến lược FTI 2024 là cơ hội để Ban Điều Hành và đội ngũ lãnh đạo thống nhất và đồng lòng quyết tâm thực hiện các chương trình chiến lược, để cùng chinh phục giấc mơ "1000 Billion".

AGENDA

agenda copy.png
KV HNCL 6 copy_edited_edited.png

BÀI TẬP CÁ NHÂN 

Yêu cầu bắt buộc với tất cả nhân sự tham gia, chọn 4 trong 5 câu để trả lời. Trình bày cả 4 hoặc 5 câu trong 1 file/bài.

​Không giới hạn cách thức trình bày. 

DEADLINE: 12:00AM, 30/12/2023

Cách đặt tên file: Fullname_Email_Tên Đội

Note: 

  • Video: 1GB 

  • Documents: 1000 MB

Upload File

Thanks for submitting!

BÀI TẬP NHÓM 

Đội trưởng của mỗi đội submit bài tập của nhóm mình. Trình bày trong 1 file/bài.

​Không giới hạn cách thức trình bày.

DEADLINE: 12:00AM, 04/01/2024

Cách đặt tên file: BTN_Tên đội

Note: 

  • Video: 1GB 

  • Documents: 1000 MB

Upload File
Upload Video

Thanks for submitting!

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

bottom of page