top of page
Banner LP 1.png

CÁC GIẢI PHÁP DỊCH VỤ PHẦN MỀM CỦA FPT

info LP All 1.png

3 GÓI GIẢI PHÁP DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA  OCB 
(Đăng ký trước ngày 31/03/2023)

FPT.eServices
Dịch vụ số
FREE

FPT eInvoice - 200 Hoá Đơn

FPT ​eContract - 100 Hợp Đồng

FPT eSign Cloud - 500 lần ký với thời hạn 1 năm

HOT

FPT HRM 4.0
Giải pháp nhân sự số
5.000.000 VNĐ

FPT Modern Workplace
Giải pháp môi trường làm việc hiện đại
5.000.000 VNĐ

Bao gồm tất cả sản phẩm của FPT.eServices

 Base HRM

Employee Happiness 

(30 người dùng - trong 3 tháng)

1. Chào mừng & hội nhập nhân sự.

2. Cơ cấu tổ chức, quy định chính sách.
3. Quản trị thông tin, thành tựu, chứng chỉ.
4. Chấm công, duyệt phép & tính lương.
5. Báo cáo & đo lường.

Bao gồm tất cả sản phẩm của

FPT.eServices

Fwork

(30 người dùng - trong 3 tháng)

1. Approval Service - Quản trị quy trình đề xuất.

2. Booking Service - Quản trị đặt, sử dụng tài nguyên.

3. Work Service - Quản lý công việc cá nhân, dự án.

4. Check in Service - Quản lý chấm công.

Để lại thông tin nhận tư vấn ngay

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất.

Cảm ơn Quý khách đã để lại thông tin!

Anchor 1
TIM HIEU THEM BANNER_1920x640.png

Thông tin liên hệ:

SĐT +84 28 7300 2222 (Ext: 89030)

Email: FTEL.FTI.BSC.support@fpt.com.vn

bottom of page